Skip to Main Content
Table 1.

Verbs with DP arguments that are acceptable in ECs

ukufika ‘arrive’ ukulumka ‘be.wise’ 
ukutsha ‘burn’ ukuxhuma ‘jump’ 
ukucula ‘sing’ ukuthetha ‘speak’ 
ukulila ‘cry’ ukutshaya ‘smoke’ (intrans. & trans.) 
ukuonwaba ‘be happy’ ukunuka ‘smell’ (intrans.) 
ukuqumba ‘be.sad’ ukuthenga ‘buy’ 
ukuzila ‘mourn’ (intrans.) ukuthengisa ‘sell’ (buy + CAUS
ukurhala ‘yearn’ ukutsiba ‘jump over’ 
ukubhala ‘write’ ukuoyika ‘fear’ 
ukulumkisa ‘warn’ ukubukela ‘watch’ 
ukufunda ‘learn/read’ ukufundisa ‘teach’ (learn + CAUS
ukupheka ‘cook’ ukurhalela ‘desire’ (with inanimate direct object) 
ukutyhola ‘accuse/blame’ ukukhumbula ‘remember’ (with inanimate direct object) 
ukubhaqa ‘discover’ ukubuhlungu ‘pain’ 
ukufika ‘arrive’ ukulumka ‘be.wise’ 
ukutsha ‘burn’ ukuxhuma ‘jump’ 
ukucula ‘sing’ ukuthetha ‘speak’ 
ukulila ‘cry’ ukutshaya ‘smoke’ (intrans. & trans.) 
ukuonwaba ‘be happy’ ukunuka ‘smell’ (intrans.) 
ukuqumba ‘be.sad’ ukuthenga ‘buy’ 
ukuzila ‘mourn’ (intrans.) ukuthengisa ‘sell’ (buy + CAUS
ukurhala ‘yearn’ ukutsiba ‘jump over’ 
ukubhala ‘write’ ukuoyika ‘fear’ 
ukulumkisa ‘warn’ ukubukela ‘watch’ 
ukufunda ‘learn/read’ ukufundisa ‘teach’ (learn + CAUS
ukupheka ‘cook’ ukurhalela ‘desire’ (with inanimate direct object) 
ukutyhola ‘accuse/blame’ ukukhumbula ‘remember’ (with inanimate direct object) 
ukubhaqa ‘discover’ ukubuhlungu ‘pain’ 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal