Skip to Main Content
Table 2.

Verbs with DP arguments that cannot participate in active ECs

*ukuthusa ‘surprise’ *ukuthakazelela ‘appreciate’ 
*ukwazi ‘know’ *ukuthaza ‘make angry’ 
*ukucinga ‘think’ *ukuzilela ‘mourn’ (trans.) 
*ukucapukela ‘hate’ *ukunukisa ‘smell’ (trans.) 
*ukuthanda ‘like’ *ukubona ‘see’ 
*ukufuna ‘want’ *ukukhumbula ‘miss’ 
*ukuva ‘hear’ *ukurhalela ‘desire sexually’ (yearn + APPL; human direct object) 
*ukuthusa ‘surprise’ *ukuthakazelela ‘appreciate’ 
*ukwazi ‘know’ *ukuthaza ‘make angry’ 
*ukucinga ‘think’ *ukuzilela ‘mourn’ (trans.) 
*ukucapukela ‘hate’ *ukunukisa ‘smell’ (trans.) 
*ukuthanda ‘like’ *ukubona ‘see’ 
*ukufuna ‘want’ *ukukhumbula ‘miss’ 
*ukuva ‘hear’ *ukurhalela ‘desire sexually’ (yearn + APPL; human direct object) 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal